Rosa villan på Vätterstranden i Jönköping skulle säljas till den aktör som uppfyllde kommunens verksamhetskriterier och som dessutom lade det högsta budet i den öppna budgivningen. Men så blev det inte. Elin Rydberg (S) fick som hon ville till slut. 

YogaBeat var den aktör som lade högsta budet men Elin Rydberg (S) ville annorlunda. Hon ville istället att Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) skulle få avtalet och så blev det till slut. Ja, jag skriver till slut för det är andra gången som Elin Rydberg går emot tekniska kontorets rekommendation och föreslår just UNF istället. Att UNF skulle få avtalet tycks ha varit en hjärtefråga för Elin Rydberg.

Det har varit många turer kring Rosa villan i Jönköping. Det är ett ärende som har varit igång sedan 2013. Nu senast bestämde man att villan skulle säljas till den aktör som bjöd mest för fastigheten och som erbjöd en verksamhet som uppfyllde kommunens krav.

Tekniska kontoret i Jönköping gick ut med en annons och med tydlig information om vad som gällde. YogaBeat och Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) var de två alternativ som tekniska kontoret till slut valde att gå vidare med. YogaBeat vann den öppna budgivningen och därför skrev tekniska kontoret ett så kallat tomträttsavtal med YogaBeat som är brukligt i den här typen av ärenden. Detta avtal ska sedan bekräftas av tekniska nämnden.

På tekniska kontoret är man mycket förvånad över att förslaget med UNF gick igenom på tekniska nämndens möte. Elin Rydberg försvarar sig i Jönköpings-Posten att hon minsann aldrig någonsin sagt att det är det högsta budet som gäller. Hon ger sken av att det är något som allianspartierna sagt på något internt möte och lovat. Det är helt enkelt inte sant.
Jag har pratat med tekniska kontoret och gått igenom handlingarna och det framgår mycket tydligt vad som gällde. Det kan inte Elin Rydberg ha missat. Att hon försöker att rikta uppmärksamheten mot allianspartierna är rent ohederligt.

Då det som sagt varit många turer kring Rosa villan och man har varit med om en liknande situation tidigare så var tekniska kontoret extra tydliga med inför nämndmötet att det var det företag som la högsta budet som skulle få avtalet.

Som jag nämnde tidigare så är det inte första gången som Elin Rydberg går emot tekniska kontoret.
2014 hade man på tekniska kontoret bestämt att Tabole restaurang skulle få avtalet efter en liknande procedur med verksamhetskriterier och budgivning. Man hade skrivit ett tomträttsavtal med Tabole men på tekniska nämndens möte så lyfte Elin Rydberg som då var kommunalråd fram UNF som alternativ och det blev en återremiss till tekniska kontoret.
– Vi lyckades få det så långt att tekniska nämnden valde att återremittera det och vi kommer driva det stenhårt till nästa nämndmöte, sa Elin Rydberg då till Jönköpings-Posten.

Efter ännu en utredning slog tekniska kontoret fast att Tabole var det bästa alternativet. På efterkommande tekniska nämndens möte bestämdes att Tabole skulle få avtalet och att man skulle titta på andra lokalalternativ för UNF.
Det blev dock ingenting med Tabole vid det tillfället. Kommunen införde köpstopp på fastigheter.

Köpstoppet hävdes och tidigare i år bestämde man att man skulle börja om från början och det var då man gick ut med en annons. Tabole var även med i denna omgången. De två aktörerna som uppfyllde verksamhetskriterierna bäst och som la de två högsta buden gick man vidare med. Det blev YogaBeat och UNF.
YogaBeat budade 50 000 kr mer än UNF och därmed skulle få avtalet. Ett tomträttsavtal skrevs. YogaBeats ägare Kristina Lasan var lite naiv och trodde att detta avtal var slutgiltigt, sa upp sitt befintliga kontrakt och nu är det alltså inte hon som får avtalet. Kristina Lasan ska överklaga tekniska nämdens beslut.

Det är klart att man i ett sådant här läge undrar om Elin Rydberg har några kopplingar till UNF eller andra runt omkring. Det här ärendet tycks som sagt ha varit en hjärtefråga för henne.

I tips till Jönköpings-Posten anklagas Elin Rydberg (S) för att ha personliga vänner i UNF och underförstått att det skulle vara anledningen till varför Rydberg hellre ville att UNF skulle få avtalet.
— Det här är den sämsta sidan av det politiska spelet, säger Rydberg och tillägger att de vänner inom UNF inte är personliga vänner, att hon inte vet vilka organisationer hennes FB-vänner är med i och att hon minsann inte åsiktsregistrerar.

Det enda namn som JP tar upp är Simon Brehmer på UNF som arbetar på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV). Enligt Rydberg är det endast någon som hon träffat i egenskap som kommunalråd och ledamot i tekniska nämnden ett par gånger.
Det framgår inte i artikeln att Simon Brehmer har två Facebookkonton och det kontot som han senast använde inte är det han är vän med Elin Rydberg med.

Rydberg säger vidare att hon inte kan påminna sig om att det finns någon i hennes vänskapskrets som är medlem i UNF, att hon inte är nykterist och att hon aldrig varit medlem i UNF eller IOGT heller för den delen.

En annan av Elin Rydbergs Facebookvänner som är inom UNF här Samuel Somo. Han är självaste generalsekretaren för UNF. Samuel Somo har dessutom varit politikerkollega med Elin Rydberg. Han hade en plats för Vänsterpartiet i Jönköpings kommunfullmäktige mandatperioden 2010-2014.
Somo kom med i UNF redan som 13-åring, har arbetat för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV och för IOGT-NTO. Man kan nästan få intrycket att Elin Rydberg inte har en aning om Somos engagemang i nykterhetsrörelsen.

Hur som helst. Elin Rydberg har varit drivande att UNF ska få avtalet och så blev det till slut.
Det är inte konstigt att man undrar vad Elin Rydberg har för kopplingar till UNF och om hennes starka engagemang för att UNF ska få avtalet.

Sista ordet är dock inte sagt. YogaBeat ska överklaga tekniska nämndens beslut.