Funderingar kring den nya tävlingsstrukturen

Svenska Innebandyförbundet har beslutat om en ny tävlingsstruktur där man tar bort SM för 15- och 17-åringar och ersätter det med ett SM för 16-åringar. Beslutet har diskuterats på sociala medier och för min egen del så väcker det en del tanka och funderingar.

Den största anledningen till varför man genomför just den här förändringen är att man vill motverka tidig selektering och utslagning. Man menar att uttagningarna till distriktslagen är den bakomliggande orsaken till varför många slutar tidigt med att spela innebandy.

Jag vill först verkligen understryka att jag tycker att det är bra och viktigt att Innebandyförbundet arbetar för att få bort tidig selektering och utslagning men när man tar bort SM för 15-åringar så tror jag att man missar målet vilket jag också har skrivit i tidigare inlägg. http://moreau.nu/missar-man-malet/

Svensk innebandys utvecklingschef Emil Persson presenterar i ett Youtubeklipp statistik som han menar stödjer teorin om att innebandyn tappar spelare i tidig ålder på grund av selekteringen i samband med uttagningarna till SM. Men tittar man på den statistiken som han faktiskt presenterar (från ishockeyn) så visar den egentligen någonting annat. Emil Persson säger själv i presentationen att det stora tappet börjar redan i 13-årsåldern, både när det gäller killar och tjejer. Alltså långt innan SM. Om SM-uttagningarna hade varit den största orsaken så skulle man ha sett ett stort tapp efter uttagningarna alternativt efter SM-spelen. Min fundering blir självklart att det är andra orsaker som ligger bakom att man tappar spelare. Det finns kanske spelare som slutar med innebandy för att de inte kom med i distriktslaget men det är definitivt inte där man har det största tappet inom innebandyn. Jag tror däremot som jag skrivit i tidigare inlägg att det i grunden handlar om dåligt utbildade tränare och ledare som är mer intresserade av att vinna matcher än att utveckla spelare. När det gäller själva SM-uttagningarna så har det i många fall handlat om favoriseringar där många uttagna spelare kommer från klubbar där tränaren även är distriktslagskapten.
Så i stället för att ta bort SM borde man ha sett över uttagningsprocessen av spelare och rekryteringen av distriktslagskaptener. På lång sikt måste man också se till att tränare och ledare i föreningar runt om i landet blir ordentligt utbildade, något som man jobbar på men man borde man ställa mycket högre krav. Om man lämnar sina barn i en ungdomsverksamhet så vill man att tränarna ska vara utbildade. Det är ju lite si och så idag och det skapar givetvis orättvisor som är betydligt större än de som SIBF vill påvisa när det gäller SM för 15-åringar.

En annan fundering som jag har när det gäller Emil Perssons presentation är att han endast plockar fram statistik från en årgång, de födda 1992. Varför inte ta upp flera årskullar? Det hade varit intressant att se om det är samma mönster eller om det finns skillnader. Man vill kunna jämföra hur årskullarna står i förhållande till varandra.

I presentationen tas också Relative Age Effect upp som något som också ligger till grund för beslutet. RAE handlar om att det i större utsträckning är de som är födda tidigt på året som kommer fram. Det finns forskning som visar detta. Det som jag tycker är märkligt är att man tar upp det som argument men man presenterar ingenting konkret hur man ska arbeta mot detta och för att de som är födda senare på året också ska få utvecklas och få utmaningar. Det enda man presenterar som nytt är att man inför ett SM för 16-åringar som egentligen enligt min mening bara är ett sätt att skjuta problematiken framför sig ett år och jag är som sagt tveksam till att det kommer att påverka den tidiga selekteringen nämnvärt. Enligt mig är det inte SM i sig som är orsaken till det.

Varför presenterar inte SIBF i stället en modell för hur man vill arbeta för att de som är födda i slutet av året även ska få möjlighet att utvecklas, få utmaningar och inte sluta?
Emil Persson säger att han inte vill “bara ta bort något” utan att ersätta det med något som är bättre. men samtidigt så presenterar han inte så mycket om “det där” som är bättre.

Under tre år så hade man SM 16 och 18 istället för 15 och 17. Det var säsongerna 98/99, 99/00 och 00/01. Det hade varit intressant att se hur statistiken ser ut för de spelare som var med då. Som en jämförelse. Man har ju tre års statistik att ta fram för att se hur ett SM för 16-åringar påverkar tidig selektering och utslagning.

Genom åren har vissa distrikt inte varit med i SM 15. Hur ser statistiken ut för dessa distrikt? Är det samma tendenser för de som var med i SM eller finns det avvikelser? Hur många landslagsspelare har dessa distrikt tagit fram just från de åren?

När man nu tar bort SM 15 så gör man det också svårt för RIG att scouta spelare. RIG har varje år haft ett smörgåsbord av unga spelare att välja bland till sin utbildning.  Persson säger att det kommer att finnas goda förutsättningar för RIG att göra det men man säger inte hur. Och varför har förresten inte RIG fått komma med synpunkter innan beslutet togs om den nya tävlingsstrukturen? Det känns märkligt att de inte har varit med överhuvudtaget. Jag skulle själv gärna vilja se vad RIG har för förslag och hur deras upplägg skulle kunna se ut. Men det kanske finns en agenda till varför RIG inte fick vara med i beslutsprocessen. Kan det vara så att man med tiden vill lägga ner RIG? Jag menar, om man nu inte vill ha en selektering vid 15-årsåldern och RIG selekterar spelare till gymnasiet just i den åldern så skulle man kunna tro att SIBF vill ha en förändring även när det gäller RIG, som till exempel att lägga ned det. Och hur tänker man med NIU och selekteringen när spelarna även där bara är 15 år? Man vill ta bort selektering inom vissa områden men behålla den i andra.

Avslutningsvis, Emil Persson säger i klippet något som är så sant:
– Om jag blir sedd, jag blir bekräftad och jag får utveckling då vill jag fortsätta att spela… Hur många ger vi möjlighet att bli sedda, och utvecklas och bli bekräftade?
Mitt svar är: inte genom att plocka bort SM för 15-åringar. Det stora problemet är ju att vi har tränare och ledare som är inkompetenta, dåligt utbildade och som inte är intresserade av att utveckla barn och ungdomar. Jag tror att det är på grund av just dessa ledare som barn och ungdomar slutar med sin idrott. Jag har än så länge inte hört om någon som slutat med innebandy för att de inte kom med i distriktslaget, däremot på grund av mobbning, orättvisor och dåliga tränare i klubben. För att de inte har blivit sedda, bekräftade och fått utvecklas.

 

 

Relaterade inlägg.
* SM för distriktslag en klubbangelägenhet?
* Tjejerna är bättre än killarna. Om SM Del 2
* SDF-SM en fråga som engagerar
* SM för 15-åringar kan slopas

SVT Sportnytt | SM-tävlingar kan slopas (12 min in i Sportnytt)