Hotad demokrati

Justitiedepartementet har lagt fram ett lagförslag där man föreslår att personnummer på offentliganställda blir hemliga. Det är en mycket oroande utveckling när offentlighetsprincipen urholkas allt mer.

En konsekvens om lagförslaget skulle gå igenom är att det blir svårare för inte bara journalister utan även för privatpersoner att få ut handlingar. Det får konsekvenser till exempel för mediebevakningen där det kommer att bli svårare att avslöja missförhållanden.
Det skriver 15 journalister gemensamt under DN debatt: ”Lagförslag vill begränsa offentlighetsprincipen”.
Vi ser ofta fall med maktmissbruk och korruption och det finns inget som talar för att det skulle bli mindre av det om det blir än mer ”hemligt” på myndigheter. Tvärtom så kommer det att öka.

Visst, man kan hävda att det finns personer som tar fram personnummer och som trakasserar myndighetsanställda och ange det som skäl för förslaget men frågan är hur ofta det egentligen händer och om det i sig är fog för en lagändring.
Många av de myndighetspersoner som man skulle tro kan vara en utsatt grupp är redan omfattade av sekretess. I debattartikeln står det att ”stora delar av den offentliga förvaltningen är de anställda redan skyddade av en stark sekretess. Domare, socialsekreterare, arbetsförmedlare och andra tjänstemän på särskilt utsatta myndigheter behöver inte lämna ut sina personnummer. ”.

Men det som Justitiedepartementet föreslår är att den sekretess som gäller särskilt utsatta grupper ska gälla alla myndighetsanställda, alltså att alla ska ha samma skydd.
Och det leder i sin tur självklart till att det blir svårare att granska makten och myndigheter. Journalister och privatpersoner också för den delen kommer att tvingas att förlita sig på vad myndigheten självt går ut med för information i olika fall då man inte kan få ut uppgifter.

Vi går mot en utveckling med inskränkningar på offentlighetsprincipen och yttrandefrihet och därmed även demokratin. Men vi borde göra tvärtom, vi ska inte ha ett hemligare samhälle utan istället öppnare och med mer transparens.

Läs DN Debatt: ”Lagförslag vill begränsa offentlighetsprincipen”