Jmini har lämnat ut sin aktiebok

Efter tredje uppmaningen och ett blogginlägg så fick jag till slut ut Jmini:s aktiebok. Men stämmer den?

Det var i går som jag skrev om att Jmini bröt mot lagen när man inte ville lämna ut aktieboken som ska vara offentlig och tillgänglig för vem som helst som vill titta i den. I dag på morgonen fick jag så ett mejl av Jmini:s vd Mats Ottosson med aktieboken som bifogad pdf-fil.
Men det verkar inte vara den senaste uppdaterade versionen som jag efterfrågade. Det finns förändringar som skedde för över två månader sedan som inte är upptecknade.

17 februari i år så kunde man läsa på Jmini att en av ägarna Björn Thyselius lämnade Jmini och att den nye vd:n Mats Ottosson gick in som ny delägare. Dessa förändringar är inte med i aktieboken och då har det som sagt gått över två månader. 
När jag först kontaktade Mats Ottosson och bad som aktieboken så fick jag som svar:

Hej, Eric!
Vi har hittills valt att inte utåt aktivt berätta om ägarfördelningen i Jmini AB mer än att Henri Brännström är huvudägare och Daniel (Bacelj) och jag har varsin ägarandel. Med andra ord så får du forska vidare på egen hand om du vill veta mer om detta 🙂

Efter ytterligare mejl och påpekande att aktieboken ska vara offentlig och tillgänglig för allmänheten, alltså för vem som vill att titta i den, så fick jag svar där Ottosson skrev hur ägarförhållandet såg ut tidigare och hur det ser ut i dag.
Men få ta del av aktieboken, nej.

Hur som helst, tidigare ägarförhållande såg ut enligt följande: Henri Brännström via företaget Processera i Stockholm AB äger 70%, näringlivsprofilen Björn Thyselius 20% och redaktionschefen och ansvarig utgivaren Daniel Bacelj 10%.
Efter att Björn Thyselius hoppade av Jmini så fördelades aktierna med Processera 80%, Daniel Bacelj 10% och nye vd:n Mats Ottosson 10%.
Jag har nu fått aktieboken men de sista ovan förändringarna har inte blivit inskrivna. Jag begärde att få aktieboken med de sista ovan förändringarna men de är inte med trots att det var över två månader sedan de skedde.