Jmini säljer redaktionell text

Jmini har funnits sedan hösten 2012 och nyhetssajten har sedan starten växt sig stor i Jönköping.
Det finns flera faktorer som gör att Jmini har kunnat växa sig så här stor och nå framgång. En av dem är att man lovar redaktionella texter i annonspaketen. Du kan alltså “köpa” dina egna nyheter. 

Det är numera vanligt på nyhetssajter med kommersiella samarbeten, med sponsrat innehåll eller annonser som är utformade som redaktionell text. Den typ av innehåll ska då märkas så att det är tydligt för läsaren att detta är köpt material. Men det är inte den typen av innehåll som det handlar om här i Jmini:s fall. Här är det istället att man säljer ett annonspaket och sedan lovar att skriva vanliga artiklar om företaget.

Det här är något som inte görs på redaktioner. Jag vet av egen erfarenhet att företagare ibland frågar säljare att om de köper ett annonspaket: “Kan ni inte skriva om vårt företag och vi köper annonser hos er?”. Ofta är det av ren okunskap från företagarens sida. Det kan givetvis finnas gränsfall ibland där det skett men det är något som normalt inte görs. Men på Jmini har man mer satt det i system för att kunna sälja annonspaket.

Jag har läst en hel del artiklar på Jmini där jag verkligen ställt mig frågan om att det här egentligen är en köpt artikel som är omärkt.
Och ibland har det varit nästan för tydligt, som i fallet på bilden ovan. Men man kan ändå inte vara riktigt säker.
Men nu är jag det efter att jag själv fick höra det när jag var på plats på Jmini-redaktionen att det är så man gör och jag har också andra källor som bekräftar att det är så man arbetat.
Och det är klart att det är lättare att sälja in ett annonspaket om man lovar att skriva vanliga redaktionella texter också. Man lovar textreklam om man köper annonspaket. Men den här typen av annonsuppgörelser är inget som seriösa medieaktörer som vill värna om sin trovärdighet och integritet befattar sig med.

På Journalistförbundets hemsida kan man läsa om riktlinjer mot textreklam.

“Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.”

Här hittar du som journalist och även annonsör för den delen mer information och en checklista mot textreklam.

Nedan hela artikeln med textreklam.

 

jmini_textreklam