Kommunen kan tvingas riva smileyn

Den stora smileyn som sitter på Rådhusets tak saknade tillstånd för kameraövervakning. Nu visar det sig att Jönköpings kommun även missade att ansöka om bygglov.

Konstverket som sitter på Rådhusets tak är åtta meter högt och syns över hela Jönköping. Den påverkar stadsbilden i allra högsta grad. Jönköpings kommun har inte ansökt om bygglov förrän i går efter det att jag uppmärksammat att kommunen gjort sig skyldiga till olaga kameraövervakning.

Först igår kom alltså en bygglovsansökan från kulturdirektören Karin Semberg till stadsbyggnadskontoret i Jönköping, något som borde ha kommit in tidigare.

När det gäller jättesmileyn Public Face så kan det finnas skäl att avslå en ansökan och då måste kommunen riva konstverket.
– Vi har precis fått in ansökan och inte hunnit att titta på den än. Konstverk är ofta undantagna bygglov men vi kommer att göra en bedömning av bygglovsansökan enligt plan- och bygglagen, säger Anna Klahr som är bygglovschef i Jönköping.

Handläggningstiden för bygglov på kommunen är just nu uppe i tre veckor. Men det kan ta längre tid innan man kan fatta ett beslut.
– Det kan vara så att vi får skicka det på remiss och fråga grannar. Därefter kan vi ta ett beslut. Enligt bygglagen måste vi lämna beslut inom tio veckor, men vi hoppas att vi kan kunna ta ett beslut innan jul, säger Anna Klahr.

Om bygglovsansökan godkänns slipper man betala avgiften för bygglovsprövning eller prövning av anmälan.

Vad händer om det blir avslag?
– Då får man riva konstverket.

Kan det bli vite eller sanktionsavgifter?
– Inte om man river objektet.

 

Jönköpings kommun har betalat totalt 548 000 kronor för konstverket Public Face som ska vara uppe mellan 27 november 2016 – 31 januari 2017. Då det visade sig att kameran man använder var tillståndspliktig har man stängt av kameran och ändrar smileyns uttryck slumpvis i stället.