Nättidning går i graven

En epok går i graven. Nättidningen Nutidningen.nu som jag byggde upp och som vi lanserade för tre år sedan läggs ned.

För tre år sedan började jag jobba på Lokalmedia Nu som ger ut gratistidningarna Finnveden Nu, Höglandet Nu och Jönköping Nu. Jag blev anställd halvtid som journalist och halvtid som produktchef webb. Min främsta uppgift var att utveckla webbtidningen. Jag började med att slå samman de tre separata webbtidningarna till en. Varje gratistidning hade tidigare en egen nättidning och vi lanserade istället en länstidning på webben.
Tyvärr försvann ivern och drivet från företaget att utveckla nättidningen vidare. Jag har under större delen av min tid på Lokalmedia Nu fått utveckla den vidare utan några egentliga resurser. Det har blivit bra ändå.
När sedan Hallpressen blev majoritetsägare i Lokalmedia Nu för ett och ett halvt år sedan var det inte så svårt att förstå vart det var på väg. Dödsstöten för nutidningen.nu kom när Hallpressen kom ut med sina webbtidningar innan sommaren.
Jmini.se är därmed den enda nättidningen i Jönköping i dag utanför Hallpressen.