Nättidningen Jmini bryter mot aktiebolagslagen

Enligt lag har du rätt att titta i ett aktiebolags aktiebok. Jag har begärt att få ta del av nättidningen Jmini AB:s aktiebok och fått nej. Det är ett brott mot aktielagen.

Jag begärde ut aktieboken av Jmini AB:s vd Mats Ottosson och fick till svar att “man valt att inte utåt berätta om ägarfördelningen i Jmini AB” mer än vem som är huvudägare och två andra som har ägarandelar varav Ottosson är en av de två andra. 

Och så avslutar Ottosson mejlet:

“Med andra ord så får du forska vidare på egen hand om du vill veta mer om detta :)”

Lägg märke till smileyn i slutet av Mats Ottossons svar.

Det är anmärkningsvärt att en person som arbetat med journalistik i över 30 år vägrar att lämna ut en offentlig handling. Ottosson har arbetat i över 20 år på Expressen och GT och nio år inom Hallpressen på olika chefsbefattningar. Han klev in som vd på Jmini efter Krister Leimola i oktober förra året.
Nåväl…

Alla aktiebolag måste ha en aktiebok där företagets ägare tydligt framgår. Den är offentlig och måste hållas tillgänglig för allmänheten. Den ska vara tillgänglig för alla som vill ta del av den. 

Detta regleras i aktiebolagslagens 5 kap 10 § om aktiebokens offentlighet.

Man kan alltså inte neka någon att ta del av aktieboken vid ett enda tillfälle. Vilket nu Jmini faktiskt har gjort. 

Jag påtalar för Ottosson att aktieboken är offentlig och att den ska hållas tillgänglig för allmänheten och begär för andra gången att få titta i den.

Efter ett par timmar får jag svar.
Då får jag en förklaring om att den nya aktieboken efter senaste ägarförändringen är inskickad men inte klar.
Sedan berättar Ottosson hur ägarförhållandet såg ut tidigare och hur det ser ut i dag. 
Vad han egentligen menar med att “aktieboken är inskickad men inte klar” vet jag inte. 
Det jag däremot vet är att trots att Mats Ottosson nu lämnat ut viss information om företaget så är det fortfarande så att jag inte har fått ta del av aktieboken. En aktiebok ska hållas uppdaterad och aktuell. I den finns mer information än vad Ottosson lämnar ut.

När nättidningen Jmini AB inte vill lämna ut aktieboken så bryter man mot lagen.
Frågan är varför.
Finns det uppgifter i aktieboken man inte vill ska komma ut?
Eller kan det till och med rent av vara så att man inte fört någon aktiebok alls?

Det finns undersökningar som visat att så många som 90 procent av alla aktiebolag struntar i att föra aktiebok.
För två år sedan gjorde Scoop en granskning och begärde ut aktieboken från olika medieföretag. 16 av 36 medieföretag i granskningen lämnade inte ut sin aktiebok. Flera uppgav att de inte hade någon aktiebok, några svarade inte alls och andra hävdade att aktieboken inte är offentlig.

Straffet att inte föra aktiebok är upp till ett års fängelse.