– Det var siffror gripna ur luften, säger stadsdirektören Carl-Johan Korsås till JP och sågar arenaförslaget. Ingen förklaring dock om hur han kommit fram till det. Vem har egentligen synat siffrorna?

Dessutom så tar sig Korsås friheten att avgöra vad som ska presenteras för politikerna i kommunstyrelsen. Det är anmärkningsvärt att han filtrerar den information som var överenskommet att kommunstyrelsen skulle få ta del av. Det hade varit mer korrekt att att politikerna i kommunstyrelsen själva hade fått bilda sig en uppfattning.

Något annat som är anmärkningsvärt är att Korsås påstår att det är siffror helt tagna ur luften. Korsås får aldrig frågan om hur han har kommit fram till det.
Och dessutom inga summor. Man kan få den uppfattningen att siffrorna som är “tagna ur luften” är rena fantasisummor. Men det får man alltså inte veta.

Jag vill veta vem som gjort bedömningen om att siffrorna är tagna ur luften och hur dessa siffrorna står sig i förhållande till kommunens egen kalkyl på en årskostnad runt 33 miljoner.

Det ligger en hund begraven här.