Välj en sida

Den största mediesatsningen i Jönköping på 20 år slutade med konkurs bara nio månader efter lanseringen. Nättidningen köptes upp av lokalkonkurrenten Jmini tillsammans med JKPG Lives huvudägare. Men hur gick det egentligen till? Var konkursen planerad sedan länge?
Det var ett kaxigt gäng som lanserade den största mediesatsningen i Jönköping på över 20 år sedan TV4 startade 1994. JKPG Live skulle bli Jönköpings bästa nyhetssajt med kvalitetsvideor, krönikor, debatter och de vassaste nyheterna.
Och det gick bra till en början. Över förväntan. Med hjälp av tunga kampanjer och marknadsföring så sköt man iväg som en raket i besöksstatistiken.
Redan efter att par månader var man före den tidsplan man hade lagt upp för antalet läsare. Men det var också då som problemen tornade upp sig i horisonten. Man hade bra annonsförsäljning men det gick åt mer pengar än man drog in.
Under hösten såg man att det inte gick åt rätt håll och man var tvungen att hitta en lösning. Snabbt.
Och det är också nu under hösten 2015 som huvudägaren Björn Thyselius kliver in i bolaget på allvar men man får inte stopp på blödningen utan konkursen är ett faktum ett par månader senare.

Så vad gjorde man för att vända på skutan när man såg vart det barkade hän?
Delägarna Daniel Johansson och Andreas Söderlund hade egna förslag på hur man skulle klara krisen.
1. Man skulle minska på videosatsningen som var resurskrävande.
2. Vd:n Daniel Johansson skulle gå ner till halvtid.
3. Man skulle dra ner på ytterligare en heltidstjänst.
4. Man föreslog en nyemission då kassan började sina.

Tvingades gå i borgen

Huvudägaren Björn Thyselius sa dock nej och då hans röst väger mer än de två andra delägarnas tillsammans hade bara att acceptera Thyselius beslut. Thyselius kommer med ett annat förslag. Ett lån mot ett höjt borgensåtagande för Söderlund och Johansson.
Bakgrunden är att när JKPG Live startades så skrevs ett avtal mellan parterna å ena sidan Björn Thyselius och andra sidan Andreas Söderlund och Daniel Johansson som innebar att de sistnämnda skrev under ett borgensåtagande till Thyselius på 300 000 kronor var som motprestation för att Thyselius gick in med kapital och lån. Detta gjorde man i händelse av att företaget skulle gå i konkurs.

Nu när man var i akut behov av pengar ville Björn Thyselius inte skjuta till med mer egna pengar och dessutom inte aktivera det lån man ansökt om och fått godkänt om inte Söderlund och Johansson gick med på att höja sitt borgensåtagande med ytterligare 100 000 kronor till 400 000 kr.
Valet som de två delägarna stod inför var att snällt skriva under borgensåtagandet eller låta JKPG Live gå i konkurs. Man skrev under det nya borgensåtagandet men Björn Thyselius löste ändå inte ut det utlovade lånet direkt.

Vd:n sparkas för att spara pengar

Istället så sparkade Björn Thyselius vd:n Daniel Johansson innan jul för att spara pengar. Daniel Johansson drev samtidigt som han var vd för JKPG Live även filmstudion Lakehouse Studio. Det var en överenskommelse mellan delägarna där Lakehouse under ett år skulle producera filmmaterial till JKPG Live. När Daniel Johansson sparkades blev det inget mer videomaterial dels för att Johansson sparkats men även för att Johansson inte fick betalt för tjänster enligt avtalet. Enligt konkursbouppteckningen så uppgick Lakehouse Studios fodran på konkursboet till drygt 230 000 kronor.

Nyheten om att delägaren Daniel Johansson sparkats meddelades personalen och den andre delägaren Andreas Söderlund fick beskedet samtidigt som övrig personal. Detta var ett beslut helt av huvudägaren Björn Thyselius som inte togs upp i styrelsen.
Personalen fick också veta att deras löneförhöjning som de skulle få efter årsskiftet drogs tillbaka. Bakgrunden är att personalen hade gått med på lägre löner i början mot att de skulle få uppjusterade löner senare när man fått igång JKPG Live på allvar. Personalen fick veta att de lägre lönerna skulle fortsatt gälla och att det var bara att acceptera eller sluta. Beskedet fick man fem dagar innan jul och Thyselius ville ha personalens svar i princip direkt.

Kräver lönegaranti för gratisjobb

På personalmötet presenterade Björn Thyselius även att hans son Robin Thyselius skulle gå in som vd i stället för Daniel Johansson, utan lön. Björn Thyselius var noga att förklara för hela personalen att sonen Robin inte skulle kosta företaget någonting utan han skulle göra detta på sin fritid utan lön.
Den nye vd:n tillsattes av Björn Thyselius utan att de övriga delägarna blev informerade.
När konkursen var ett faktum och vid edgångssammanträdet i Tingsrätten i april 2016 fanns det en post med krav på statlig lönegaranti för Robin Thyselius för att han inte kunnat ta ut lön. Trots att Björn Thyselius bedyrade för personalen ett par månader tidigare att sonen skulle arbeta gratis så krävde man ändå ut statlig lönegaranti på 144 000 kronor.
På konkursbouppteckningen så står Daniel Johansson kvar som vd vilket är märkligt då han blev sparkad ett par månader innan konkursen. Man kan ju också fundera  över vad Robin Thyselius egentligen gjorde i JKPG Live. Enligt vittnen var han knappast aldrig där men ville ändå ha ut 144 000 kronor i statlig lönegaranti.

Nyemission dömd att misslyckas

I februari 2016 meddelade Björn Thyselius att man inte kunde betala ut löner i mars. Nu var goda råd dyra.
Thyselius fick frågan av de övriga delägarna om han var intresserad att skjuta till mer pengar i företaget och svaret blev återigen nej. Då erbjöd sig Andreas Söderlund och Daniel Johansson att köpa ut Björn Thyselius. Svar ännu en gång nej.

Björn Thyselius gick till slut med på att göra den nyemission man pratat om ett par månader tidigare och han beslutade att den skulle vara klar på tre veckor. Men det var dömt att misslyckas. Thyselius passade i stället på att ta semester och drog till Thailand i tre veckor. Som huvudägare borde han kanske ha varit på plats för att ge nyemissionen bästa förutsättningarna.

Ville konkurs

Känslan som delägarna Andreas Söderlund och Daniel Johansson hade var att Björn Thyselius egentligen aldrig var intresserad av att vända verksamheten utan tvärtom ville att det skulle gå i konkurs. Oavsett förslag till lösning så blev det nej. Man kan ju undra varför.

JKPG Live begärdes i konkurs och Björn Thyselius sa till SR P4 Jönköping att han var ”både mätt och trött på det då. Detta är bland det mest traumatiska jag varit med om.”
Men han köpte själv upp sitt eget konkursbo tillsammans med lokalkonkurrenten Jmini och Jmini:s partner/delägare annonssäljbolaget Annonsdax.
Björn Thyselius säger alltså nej till alla förslag som kan få verksamheten att vända och låter det i stället gå i konkurs för att sedan köpa upp konkursboet.
Jag har tidigare skrivit att Jmini:s ägare Krister Leimola och Björn Thyselius gjorde upp detta när konkursen väl var ett faktum men det var uppgjort långt innan vilket skulle förklara varför Thyselius var så ovillig att driva JKPG Live vidare utan i stället verkade vilja att det skulle gå i konkurs.

Var konkursen planerad sedan länge?

Jag har nämligen fått uppgifter av insatta källor om att Björn Thyselius har planerat detta redan under hösten när det började gå dåligt. Redan i november 2015 träffade Björn Thyselius Jmini:s ägare Krister Leimola och Annonsdax:s ägare Henri Brännström. Björn Thyselius hade flera möten med Leimola och värsta konkurrenten Jmini under ett par månader innan konkursen utan att de övriga delägarna i JPKG Live fick veta om det.
Tittar man på det olika händelserna och lägger det i en tidslinje så kan man inte bortse från det faktum att det här kan ha varit planerat sedan länge.

När man ser de olika händelserna i ljuset av att Björn Thyselius hela tiden haft möten med de som senare skulle bli hans nya partners efter konkursen så får man en helt annan bild av vad som hände än den som gått ut i media.
Björn Thyselius säger nej till alla konstruktiva lösningar för att rädda tidningen. Han tvingar de andra delägarna att skriva upp sina borgensåtaganden. Han sparkar vd:n och tillsätter sin egen son men tidigare vd:n får stå kvar som vd vid konkursen.
Han säger först nej till nyemission för att sedan säga ja när det är försent. Han kräver 144 000 kronor av staten för ej utbetald lön för sonen som skulle arbeta gratis.
Det finns andra märkliga omständigheter kring den här konkursen som skulle behövas granskas men det får bli ämnen för andra blogginlägg.