Välj en sida

Hallpressen ska satsa på fördjupande och granskande journalistik. Det är bra. Men det är ändå klicken som räknas. 
Hallpressen har infört ett granskningsnav. På koncernens alla tidningar ska det finnas en agendareporter som är knuten till navet.
Det är intressant att Hallpressen gör den här satsningen nu. Mittmedia gör en liknande satsning på koncernens tidningar. Första stora granskningen var om skillnaderna i tandvården i Sveriges kommuner där man visar på en orättvis och ojämlik tandvård.

Det är bra att Hallpressen satsar på granskande journalistik. Ett bra grepp som ligger i tiden. Det finns i dag ett större intresse för längre texter och reportage.
Men jag blir ändå fundersam över det som Hallpressens onlinechef Patricia Svensson säger:
— Vi vill jaga klick med den agendasättande journalistiken. Lyckas vi med det har vi gjort något riktigt bra.

Det är tydligt att det är klick som gäller. Det är enligt Hallpressens onlinechef “ett mått på hur väl ett mediehus når ut med sin journalistik”.
Men det finns en fara. Med tiden kan valet av granskningar och övrig journalistik avgöras allt mer om man tror att det kommer att genera mycket klick och trafik. Klick och trafik som ger annonsörer. Detta sker delvis redan i dag. Nu är det en mer uttalad strategi från Hallpressen.
Vad händer med journalistiken när det är klicken som får styra?