Välj en sida

Nättidningen JKPG Live gick i konkurs i april 2016 och köptes upp av lokalkonkurrenten Jmini tillsammans med JKPG Lives huvudägare Björn Thyselius. Ett efterspel rullas nu upp när Björn Thyselius har stämt de två andra delägarna i JKPG Live på vardera 400 000 kronor.
Bakgrunden till tvisten är att när JKPG Live startades i maj 2015 så skrevs ett avtal mellan huvudägaren Björn Thyselius och de två andra delägarna Andreas Söderlund och Daniel Johansson som innebar att de skrev under ett borgensåtagande till Thyselius på 300 000 kronor var som motprestation för att Thyselius gick in med kapital och lån. Detta gjorde man i händelse av att företaget skulle gå i konkurs.

När man ett månader senare var i akut behov av pengar ville Björn Thyselius inte skjuta till med mer egna pengar eller aktivera det lån man ansökt om och fått godkänt om inte Söderlund och Johansson gick med på att höja sitt borgensåtagande med ytterligare 100 000 kronor till 400 000 kr.

I april 2016 lämnade JKPG Live in en konkursansökan. Lokalkonkurrenten Jmini köpte JKPG Live tillsammans med just Björn Thyselius som var huvudägare i JKPG Live.
Björn Thyselius som numera är delägare i Jmini har lämnat in en stämning mot de tidigare delägarna i JKPG Live Andreas Söderlund och Daniel Johansson och muntlig förberedelse hålls den 23 januari.