Välj en sida

Den stora smileyn som sitter på Rådhusets tak saknade tillstånd för kameraövervakning. Nu visar det sig att Jönköpings kommun även missade att ansöka om bygglov.
Konstverket som sitter på Rådhusets tak är åtta meter högt och syns över hela Jönköping. Den påverkar stadsbilden i allra högsta grad. Jönköpings kommun har inte ansökt om bygglov förrän i går efter det att jag uppmärksammat att kommunen gjort sig skyldiga till olaga kameraövervakning.

Först igår kom alltså en bygglovsansökan från kulturdirektören Karin Semberg till stadsbyggnadskontoret i Jönköping, något som borde ha kommit in tidigare.
När det gäller jättesmileyn Public Face så kan det finnas skäl att avslå en ansökan och då måste kommunen riva konstverket.
– Vi har precis fått in ansökan och inte hunnit att titta på den än. Konstverk är ofta undantagna bygglov men vi kommer att göra en bedömning av bygglovsansökan enligt plan- och bygglagen, säger Anna Klahr som är bygglovschef i Jönköping.
Handläggningstiden för bygglov på kommunen är just nu uppe i tre veckor. Men det kan ta längre tid innan man kan fatta ett beslut.
– Det kan vara så att vi får skicka det på remiss och fråga grannar. Därefter kan vi ta ett beslut. Enligt bygglagen måste vi lämna beslut inom tio veckor, men vi hoppas att vi kan kunna ta ett beslut innan jul, säger Anna Klahr.
Om bygglovsansökan godkänns slipper man betala avgiften för bygglovsprövning eller prövning av anmälan.

Vad händer om det blir avslag?
– Då får man riva konstverket.

Kan det bli vite eller sanktionsavgifter?
– Inte om man river objektet.

Jönköpings kommun har betalat totalt 548 000 kronor för konstverket Public Face som ska vara uppe mellan 27 november 2016 – 31 januari 2017. Då det visade sig att kameran man använder var tillståndspliktig har man stängt av kameran och ändrar smileyns uttryck slumpvis i stället.

Mer om jättesmileyn:

Mediehusets polisanmälan om olaga hot var en enkel feltolkning

En tidning inom mediekoncernen Hall Media fick ett meddelande via nätet som redaktionen upplevde som ett hot. Tidningen lämnade in en polisanmälan om olaga hot mot grupp. Man drog på med stora rubriker men det visade sig att allt bara var en feltolkning.

0 comments

Nej, JP – inget hemlighetsmakeri kring jättesmileyns kamera

I dagens Jönköpings-Posten kan man läsa om jättesmileyn på Rådhusets tak i Jönköping och om hemlighetsmakeriet kring kamerorna. JP har ställt frågan till ansvariga för konstprojektet om var kamerorna varit placerade och inte fått något svar. Konstigt för jag har fått svar.

0 comments

Granskningen av jättesmileyn Public Face – så gick den till

Med det här blogginlägget vill jag dela med mig av hur granskningen av jättesmileyn har gått till, hur jag funderat och vad som hänt ur mitt perspektiv.

0 comments

Kommunen kan tvingas riva smileyn

Den stora smileyn som sitter på Rådhusets tak saknade tillstånd för kameraövervakning. Nu visar det sig att Jönköpings kommun även missade att ansöka om bygglov.

0 comments

Jättesmileyns kamera stängs av

Jönköpings kommun måste stänga av kameran som registrerar ansiktsuttryck och som får smileyn att le.

0 comments

Det är bra att lagen prövas

Jag fick höra i dag att jag inte gillar smileyn och det är därför som jag granskar den. Det kunde inte vara mer fel. Jag gillar den men den belyser ett problem och det är hur vi ser på övervakning.

0 comments

Olaga kameraövervakning från Rådhuset i Jönköping

En stor smiley sitter på Rådhusets tak och visar Jönköpingsbornas humör med hjälp av övervakningsutrustning. Det är ett konstverk som kan vara olagligt. Och som tillåts med Jönköpings kommuns goda minne.

0 comments

Smiley-konstverket Public Face saknar tillstånd för kameran

En åtta meter hög smiley som ska visa hur Jönköpingsborna mår ska invigas på söndag. Den kommer att lysa och visa om vi är är glada eller sura. Men det kan också bli becksvart. Konstverket saknar nämligen tillstånd.

0 comments