Välj en sida

Nättidningen Jmini startades hösten 2012 och har växt sig till att vara en större medieaktör i Jönköping. Krister Leimola är entreprenören som startade tidningen. Han är också pastor i kyrkan International Church, två roller som inte alltid är lätt att hålla isär.

Det är i alla fall den bild som kommer fram när jag har tittat närmare på dessa två roller. För att förstå hur det hänger ihop ut så krävs det lite bakgrundshistoria. Det kan lätt bli lite rörigt annars.
Krister Leimola startade nättidningen Jnytt våren 2006. Samma vår grundar han också församlingen Jönköpings Internationella församling (International Church).

2007 blir Jnytt uppköpt av Hallpressen och blir systertidning till bland annat Jönköpings-Posten. Krister Leimola blir kvar som vd för Jnytt fram till 2011 då han får lämna Hallpressen och sin vd-post på Jnytt. Han sätts i karantän och under dessa månader arbetar han på en ny affärsidé. Han ska starta e-handel. Våren 2012 lanserar han sig själv som Jönköpings nye e-handelskung och ska sälja tandvårdsprodukter på nätet. Det var i alla fall planen så långt.

Men senare på året hösten 2012 lanserar han den nya nättidningen Jmini och Leimola är återigen en tidningsman och tillbaka i mediebranschen. Han arbetar än i dag i Jmini där han också är vd och han har hela tiden parallellt varit pastor och församlingsledare i International Church.
Det finns en stark koppling mellan hans affärsverksamhet och kyrkan och på flera områden har de också blandats ihop. För mig är det uppenbart att församlingen har använts för att främja de egna affärsverksamheterna.

Betalade ingen hyra

Från när Jmini startades hösten 2012 till sommaren 2015 så huserade man i församlingen International Churchs lokaler där alltså Leimola är pastor. Hela Jmini-redaktionen använde sig av kyrkans lokaler och enligt säkra källor utan att betala någon hyra. Vid ett par tillfällen ska dock kyrkan har fått lite pengar.
Men det är inte bara tidningsverksamheten Jmini som bedrevs i kyrkans lokaler utan även Leimolas e-handel Tandshopen.se. Den affärsverksamheten bedrivs än i dag i kyrkan enligt uppgift.
Inte heller hans e-handel under e-handelskoncernen Zupperworld AB har betalat någon hyra.
Här har entreprenören och pastorn inte kunnat hålla isär sina olika roller och blandat ihop det som är kyrkan och det som är affärsverksamheterna.

Lönebidrag

Enligt källor så har församlingen International Church en vaktmästare anställd på lönebidrag. Lönebidrag kan man enligt Arbetsförmedlingen få om man:

”anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för de anpassningar av arbetet och arbetsplatsen som behövs. Syftet med ersättningen är att öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas tillvara.”

Församlingen får alltså bidrag från Arbetsförmedlingen för att kunna ha en vaktmästare. Denna person är knuten till kyrkan men det visar sig att han har använts i Jmini:s verksamhet och i e-handelsverksamheten.

Offergåvor

Det borde vara självklart att man skiljer på det som är församlingen och det som är ens egen affärsverksamhet. Om man nu ska använda sig av församlingens utrymme och resurser bör man också göra rätt för sig och betala hyra. Istället har församlingen under flera år utnyttjats för att främja de egna affärsverksamheterna.
Man skulle kunna säga att församlingsmedlemmars frivilliga gåvor till kyrkan har delfinansierat Jmini:s verksamhet och även e-handeln.

För det kan inte vara rätt att man i ena änden som pastor predika om tiondegivande och om att ge kollekt för att i andra änden som entreprenör använda sig av kyrkans resurser för att hålla nere kostnaderna i sin egen affärsverksamhet. De offerpengar som församlingsmedlemmarna har gett i kollekt är för kyrkans verksamhet och inte för att för hålla nere tidningens kostnader. Detta upplägg har dock varit möjligt för att Krister Leimola är grundare till församlingen, är pastor där och sitter i församlingsledningen. Och han är också ägare till Jmini.
Det ska tilläggas att det här upplägget som Jmini har haft att inte betala hyra till kyrkan inte är fel enligt Skatteverket.

Men jag har fått det berättat för mig att Jmini utåt mot församlingen har velat ge sken av att man i stor utsträckning finansierat kyrkans verksamhet genom hyresinbetalningarna. Men det stämmer alltså inte.
Enligt uppgifter som jag har fått har ingen annan i församlingen fått bedriva sina egna vinstdrivande affärsverksamheter i kyrkans lokaler.

Inte imponerad

Under hösten 2015 blev Krister Leimola inbjuden till Kulturdepartementet tillsammans med andra mediepersoner för att samtala om framtiden för media. Alla närvarande var handplockade av Kulturdepartementet och Anette Novak som är utsedd av regeringen för att genomföra en medieutredning.

Jmini.se kunde man läsa om samtalet:

De utvalda aktörerna fick var och en presentera vad de arbetar med och hur vi ska se till att den digitala tidningsbranschen inte ska dö ut. Och Jmini var ett gott och starkt exempel på hur man trots inga som helst medel från början kan bli stora på marknaden. – Många var imponerade över hur Jmini lyckas gå runt ekonomiskt och ständigt växa, från att ha börjat på noll.

Men är det egentligen något att bli imponerad av? Jag är inte alls imponerad när man ser hur Jmini gjort för att hålla nere kostnaderna och överleva i en tuff bransch. I går skrev jag om Hans Mannefred som drabbades av en livskrasch och som utnyttjades och jobbade för Jmini under nästan tre års tid utan någon som helst ersättning.
I dag är det lokalhyror man sluppit att betala och en anställd i kyrkan med lönebidrag som får utföra uppgifter i Leimolas affärsverksamheter. Det är bland annat så här man hållit nere kostnaderna. Och det är faktiskt inga småsummor om man även räknar med lönekostnaden man skulle haft för Hans Mannefred som arbetade gratis i nästan tre år.

När det gäller lokalhyran så förstår man att här har Jmini och e-handeln Tandshopen.se “sparat” en hel del pengar också i en konkurrensutsatt bransch. International Church ligger centralt i Jönköping på väster. Undrar vad marknadshyrorna är i det området.
Ovan är bara ett par exempel på hur Jmini har gjort för att hålla nere kostnaderna. Men det finns fler …

Alla artiklar i bloggserien om Jmini.

Krister Leimola: Jmini är nu på grön kvist

Efter mina blogginlägg och granskning av Jmini så har jag pratat med Jmini:s vd och grundare Krister Leimola.

0 comments

Ville ha bättre villkor – uppmanades säga upp sig

Nättidningen Jmini i Jönköping har drivits till stor del av billig eller gratis arbetskraft och samtidigt har man haft dåliga villkor för de anställda. När en anställd påtalade detta och ville ha villkor enligt kolletivavtal så blev denne uppmanad att säga upp sig.

0 comments

Kyrkkollekt håller nättidning flytande

Nättidningen Jmini startades hösten 2012 och har växt sig till att vara en större medieaktör i Jönköping. Krister Leimola är entreprenören som startade tidningen. Han är också pastor i kyrkan International Church. Dessa två roller har Leimola inte kunnat hålla isä

0 comments

Hans jobbade på Jmini i flera år utan lön

Han sågs överallt på stan med den röda Jmini-jackan under ett antal år och var synomynt med Jmini. Hans Mannefred var med och la grunden till det som är Jmini i dag. Han har stor del i Krister Leimolas och Jmini:s framgång. Och han fick inte ett öre för det.

0 comments
FAKTARUTA JMINI
Startades hösten 2012 av Krister Leimola. 
Jmini har växt sig till att bli en större medieaktör i Jönköping. 
Sommaren 2015 inledde man ett annonssamarbete med Aftonbladet via annonssäljbolaget Annonsdax som också är delägare i Jmini. 
Januari 2016 gick Daniel Bacelj in i Jmini som delägare, redaktionschef och ansvarig utgivare. Daniel Bacelj startade tillsammans med Krister Leimola nättidningen Jnytt 2006. Jnytt köptes upp av Hallpressen 2007. Bacelj jobbade kvar på Hallpressen till 2014. Efter det startade han mediesajten Klickmonster som i dag heter Smashdig
April 2016 köpte Jmini AB konkursade nättidningen JKPG Live. Det gjorde man tillsammans med Annonsdax och Björn Thyselius, den tidigare huvudägaren i JKPG Live. Jmini har även affärstidningen Jaffärer.se och sportsajten Jsporten.se