Välj en sida

I dag är det källkritikens dag. Det är lätt att låta sig luras och det är därför viktigt med källkritiskt tänkande. Som i det här fallet när en tidningsredaktion inom mediekoncernen Hall Media fick ett hotmeddelande via nätet. Man drog på med stora rubriker men det visade sig att allt bara var en enkel feltolkning.

Den 6 februari i år fick tidningen Värnamo Nyheter ett meddelande från en privatperson via appen Facebook Messenger som redaktionen upplevde som ett hot. I meddelandet stod det enligt Värnamo Nyheter att personen som skrev meddelandet ville att Värnamo Nyheter skulle avpublicera artiklar.
Man tolkade det som ett hot och bestämde sig därför för att polisanmäla händelsen som rubricerades som olaga hot mot grupp.

Det blev stora rubriker. Man gick ut i eget media och bilden som man ville förmedla var att journalister, medier och demokratin är under hot.
Hall Medias ansvarige utgivare Marie Johansson Flyckt sa då:
– Ur vår synvinkel är det helt oacceptabelt att man genom att uppträda hotfullt försöker styra vad vi publicerar och inte publicerar …
Och:
– Vi ser dock runt om i landet att journalister blir hotade. Det finns ett ökat fokus på den här typen av brott som riktas mot demokratiska institutioner. Vårt arbete är viktigt för demokratin, och det är viktigt att vi kan agera fritt, säger Flyckt som framhåller att Hall Media inte har drabbats av hot i någon större utsträckning tidigare.

När jag läste nyheten första gången kändes det som att någonting inte stämde, att man utelämnat information om händelsen.
Det är knapphändig information. Man säger att det var ett upplevt hot men det är svårt att sätta det i något sammanhang. Redan formuleringen “upplevs som hot” fick mig att haja till. Min magkänsla var att det fanns viktig information man inte förmedlade.

Hall Medias vd Mats Tidstrand uttalade sig också. Han sa att graden i hoten ofta är svårbedömd och att man tar alla typer av hot på stort allvar. Dagen efter möttes personalen av säkerhetsvakter när de kom till redaktionen. Till P4 Jönköping sa Tidstrand:
– Under gårdagen sen eftermiddagen så mottog vi vad vi uppfattade som ett hot som framfördes via sociala medier …
Återigen ett uttryck som säger att det finns tveksamheter här. “… vad vi uppfattade som ett hot…”.
Fem dagar senare skriver Hall Medias ansvarige utgivare Marie Johansson Flyckt en krönika där hon nämner hotet mot Värnamo Nyheter, om meddelandet “som vi uppfattade som ett hot mot tidningen”. Hon skriver vidare:
– … alla våra skyddsmekanismer slog till och vi valde att göra allt vi kunde för att skydda medarbetare på plats.
Och hon är lättad över att väktarna fick fördriva sin arbetsdag rätt sysslolösa.

Det här är bilden som man vill förmedla av händelsen, att det här var ett riktigt hot och det är ett allvarligt hot mot journalister och demokratin. Kom ihåg den där krönikan som skrevs fem dagar efter händelsen med hotet. Jag återkommer till den.

I dag är det källkritikens dag. Med anledning av detta så publicerade Jönköpings-Posten en ny krönika av Marie Johansson Flyckt om just källkritik med rubriken “En dos källkritik om dagen håller trollen borta“.
Hon skriver:
– Vi inom media har förstås ett stort ansvar för att det som publiceras är källkritiskt granskat – men också för att du som läsare ska ha en källkritisk inställning till media, säger Flyckt.

Hall Media och ett antal andra mediehus har tagit fram en utbildningslåda för skolklasser som ska bidra till en ökad kunskap om källkritik hos barn och ungdomar.
Det är viktigt med utbildningsinsatser för att vi som Flyckt skriver: “inte ska gå vilse i desinformationsdimman”.

Ni kommer ihåg min magkänsla? Om att det kanske finns information som man inte förmedlar?
Flyckt tycker att man ska ha en källkritisk inställning till media. Jag tar henne på orden och tittade lite närmare på vad det där upplevda hotet egentligen handlade om. Det kan man göra genom att titta på polisanmälan.
Det påstådda hotmeddelandet kom till Värnamo Nyheters redaktion enligt anmälan mellan 13.45 och 14.45 den 6 februari.

Värnamo Nyheters ansvarige redaktör ringde till polisen och anmälan upprättades 6 februari kl. 18.07.
Enligt uppgifter i anmälan så ska en person, som varit drabbad i ett grovt brott, bett att tidningen ska sluta skriva om den drabbade, ta bort artiklarna och bilden på den drabbades hem.
VN skriver i anmälan att personen skrivit: ”– Kan ni sluta skriva om mig. – Plocka bort artiklarna och bilden på mitt hem. – Hoppas ni löser detta annars kommer det att bli ett helvete.”

Den sista meningen kan möjligen tolkas som ett hot men här vet jag inte om allt som skrevs är med, om det samtidigt var en konversation på Messenger med personen i fråga. Någon skärmdump på meddelandet finns inte i polisanmälan utan det är bara VN:s ansvarige redaktörs ord.
Hur som helst. 19.04 samma dag, alltså knappt timmen efter att att polisanmälan kommit in beslutar polisen att inte inleda någon förundersökning med motiveringen:
“Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det förfarandet som anmälts är inte brottsligt.”

När man publicerade nyheten om “hotet” mot redaktionen, visste man redan då att polisen beslutat att inte inleda någon förundersökning?
Enligt Mats Tidtstrand höll man löpande kontakt med polisen för att bedöma situationen. Fick man någon gång information om ärendet?
Polisen skickar visserligen ut beslutet med vanlig post och det tar ett par dagar innan man har det i lådan, men här pratar vi om ett mediehus och journalister som är vana att prata med polisen. Ett litet kontrollsamtal innan publicering?

Ni kommer ihåg krönikan som skrevs fem dagar senare? Den handlar om hotet mot demokratin. Här nämns just hotet mot Värnamo Nyheter och att man tvingades höja säkerheten vid regionfullmäktiges sammanträde i Jönköping genom att placera två vakter vid ingången.
– Det finns mycket som tyder på att hot och hat mot personer som har nyckelpositioner för demokratin ökar …, skriver Flyckt.
Men det utelämnas något väsentligt i krönikan. Det där upplevda hotet var bara en enkel feltolkning och man visste om det vid det laget som krönikan skrevs och publicerades.

Dagen efter första anmälan inkom nämligen Värnamo Nyheter med en tilläggsanmälan. Man kompletterade den anmälan som man lämnade in dagen innan. Och där står det:
“Efter samtal med olika avdelningar på arbetsplatsen har de (VN min anmärkn.) kommit fram till att de (VN min anmärkn.) själva har tolkat mejlet som hotfullt men att det inte var något hot i mejlet utan en enkel feltolkning.”
Det  var VN själva som ringde till polisen för att komplettera anmälan.
Det var alltså en enkel feltolkning. Varför fortsätter man då att framställa sig själv som offer?

En annan sak som fick mig att fundera över den här nyheten är just att det inte gjorts något uppföljning. Det har varit helt tyst. Det borde bara relevant information att berätta för läsarna att allt i grunden handlade om en enkel feltolkning. När man inte gör det låter man hotet hänga i luften.
Och hur allvarligt upplevde man egentligen hotet? Ja, det tog tre-fyra timmar innan man ringde polisen. Säkerhetsvakterna hade man på plats först dagen efter och inte redan samma dag och kväll.
Har man kanske ropat varg? Vad händer då nästa gång det är ett hot på riktigt?

I dag är det källkritikens dag. Den kom till förra året för att vi ska bli påminda om hur viktigt att granska information som vi på olika sätt får till oss.
Vi ska vara vaksamma och vara källkritiska mot media. Mot all media. En dos källkritik om dagen …

Medierna P1 tar upp min granskning
Detta blogginlägg och granskning om Värnamo Nyheter tas upp i Medierna i P1 Sveriges Radio.
Läs mer : här

Lyssna på hela avsnittet Medierna 24 mars 2018.