Välj en sida

Hallpressen byter namn under hösten till Hall Media och ska då även presentera en ny logotyp. Moreau kan redan nu avslöja hur den ser ut.
Medieföretaget Hallpressen driver i dag tolv nyhetssajter, tio morgontidningar och sju gratistidningar. Enligt Hallpressens vd Mats Tidstrand vill man formera om sig till ett modernt mediehus och därför tar man bort ordet press i bolagsnamnet och ersätter det med media.
– Vår verksamhet har länge präglats av att vi är en papperstidningsutgivare och det ska vi fortsätta vara med ambition, men samtidigt vill vi bygga framåt för ett bredare medieutbud och det omfattar mer än vad man associerar med ordet press. Det här är en resa som pågår och det nya namnet går mer i linje med vår framtida verksamhet och utveckling, säger Mats Tidstrand till den egna tidningen Jnytt.

Hallpressen har under den gångna veckan presenterat nyheten om förändringen för sina medarbetare. De har också fått se den nya logotypen men den ska hållas hemlig tills man presenterar den för allmänheten senare i höst.
Jag kan dock redan nu avslöja hur den ser ut.
Nya företagsnamnet är med små bokstäver. Märk väl att andra l:t i hall är kapat längst ner, kanske för att symbolisera spetsen på en penna, något som går igen i själva bildlogotypen. En pennspets. Även i m:t i media längst upp till vänster har man kapats bort logotypformen, pennspetsen.
Som tillägg har man även slogan som “Modigt mediehus” och “Lev nyfikenheten”.

Ja, det är modigt av Hallpressen att byta ut både namn och logotype på ett känt varumärke och tiden får väl utvisa om Hall Media med namnbytet kommer att få ett lyft.
Det mest intressanta i det som Mats Tidstrand säger är att “man vill bygga ett bredare medieutbud” och om “företagets verksamhet och utveckling”. Det är betydligt mer spännande än en ny logotype.
Jag ger ett gott betyg till den nya logotypen. Den är enkel och spetsen på pennan för tankarna till den långa skrivartradition som Hallpressen har, samtidigt som den är modern. Den “borttagna” pennspetsen i andra i l:t hall är en detalj som säkert kommer att gå igen i de olika tidningarnas logotyper.
Hallpressens nuvarande logotype ser ut så här.